مطالب مرتبط با کلید واژه

اسناد


آگهی واگذاری یا جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه احداث و تجهیز مجتمع خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی

آگهی واگذاری یا جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه احداث و تجهیز مجتمع خوابگاهی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی پروژه احداث و تجهیز مجتمع خوابگاهی واقع در پردیس شماره ۲ دانشگاه را به بخش خصوصی واگذار یا برای مشارکت در احداث، سرمایه گذار جذب می کند.

ادامه مطلب