مناقصه عمومی واگذاری سرویس ، تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های معاونت دانشجوئی

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۴۵۴ خبر روز
تعداد بازدید:۱۷۶۴
دانشگاه علامه طباطبائی در نظر داردسرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های معاونت دانشجویی خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.
مناقصه عمومی واگذاری  سرویس ، تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های معاونت دانشجوئی

نظر شما :