با ابتکار دانشگاه علامه طباطبائی همایش بین المللی «یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل» برگزار می شود

۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۴:۳۰ کد : ۹۴۴۴ خبر روز
تعداد بازدید:۶۰۳۹
همایش بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل مهر ماه سال‌جاری در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می گردد.
با ابتکار دانشگاه علامه طباطبائی همایش بین المللی «یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل» برگزار می شود

دکتر حمیدرضا علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر علمی این همایش بین المللی در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت بررسی ابعاد مختلف موضوع یک جانبه گرایی در مسائل مختلف بین المللی این همایش با مشارکت و کمک جامعه فرهیخته و فعال حقوقدانان بین‌المللی کشور و با حضور صاحبنظرانی از دیگر کشورها، فرصتی بی‌بدیل برای بحث، تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای تبیین حد و مرزهای چالش یکجانبه‌گرایی در برابر موضوعات متعدد حقوق بین‌الملل همچون حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، حل و فصل اختلافات و… خواهد بود. 

او با اشاره به این که حقوق بین‌الملل محصول همگرایی و همه جانبه‌گرایی است گفت: یکجانبه‌گرایی اگرچه در همه موارد یک امر نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی‌شود، اما خلاف روح، ارزش‌ها و اهدافی است که حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای هردو دنبال می‌کنند. 

دبیر علمی این همایش بین المللی اضافه کرد: بدیهی است که دولت‌ها در چارچوب قواعد ملی خود مجازند استانداردها و قوانین خاص خود را وضع و در محدوده سرزمین و قلمرو خود آنها را به اجرا گذارند، اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات ملی به فراتر از قلمروی موضوعی یا سرزمینی دولت‌ها تسری می‌یابند، دولت‌ها و موضوعات متأثر امکان مداخله و اظهارنظر در فرایند وضع و تثبیت آن قوانین و هنجارها را نداشته‌اند، یکجانبه‌گرایی چهره منفی و ضد ارزشی خود را به نمایش می‌گذارد. او به گزارش گروه کاری کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۹ در مورد اقدامات یکجانبه دولت‌ها تنظیم شده است نیز اشاره و افزود: در این گزارش در مورد اقدامات یکجانبه‌ای که منشأ اثرات حقوقی بین‌المللی هستند تصریح شده که اصل مسلمی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند تعهداتی را بر دیگر دولت‌ها یا سایر موضوعات حقوق بین‌الملل بدون رضایت آنها تحمیل کند.او تصریح کرد: اقدامات و تصمیمات یکجانبه حتی با اهداف و مقاصد موجهی چون حمایت از محیط زیست نیز هیچگاه مورد پذیرش جامعه حقوقی بین‌المللی نبوده است. 

دکتر علومی یزدی با تاکید بر ضرورت و نیاز بیش از پیش دنیای کنونی بر وفاق، اجماع و قاعده‌مندی و قانون‌گرایی برای اداره و تداوم نظم و امنیت و برابری بیان داشت: دنیای کنونی با یکجانبه‌گرایی‌های افراطی در تئوری و عمل مواجه است که کارکرد و موضوعیت حقوق بین‌الملل را با چالش‌های گریزناپذیری مواجه ساخته است. او افزود: با برگزاری این همایش در نظر داریم ابعاد مختلف یکجانبه گرایی در حقوق بین الملل از جمله در حوزه محیط زیست، حقوق بشر بین الملل، صلح و امنیت بین المللی، سازمان های بین المللی، حل و فصل اختلافات بین المللی و نیز آثار اقدامات یکجانبه آمریکا بر حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی دولت ها در همراهی با موارد نفی حقوق بین الملل، تعهد به عدم شناسایی آثار اقدامات یک جانبه آمریکا در نطام بین الملل و همچنین آثار سرزمینی تحریم های یکجانبه با حضور اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه مورد بررسی قرار دهیم. 

دبیر علمی این همایش با دعوت از پژوهشگران و صاحبنطران داخلی و خارجی برای مشارکت در برگزاری این همایش گفت: علاقمندان می توانند مقالات خود را تا نیمه شهریورماه سال جاری به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه به نشانی الکترونیکی uil@atu.ac.ir  ارسال نمایند.


نظر شما :