آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون 99-98 (سهمیه استعداد های درخشان)

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۰ کد : ۸۱۶۴ خبر روز آموزش و پژوهش
تعداد بازدید:۱۱۷۸۷
به اطلاع می رساند داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮای ﺳﺎل تحصیلی 99-98 ، بدون شرکت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮی دکتری می پذیرد.
 آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون 99-98 (سهمیه استعداد های درخشان)

نظر شما :