تکمیل اطلاعات پروفایل ایمیل دانشگاهی

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۴:۳۰ کد : ۶۱۷۴ خبر روز
تعداد بازدید:۲۷۵۶
اعضای محترم هیئت عملی دانشگاه، نظر به راه اندازی صفحه اختصاصی اساتید و یکپارچه شدن آن با دیگر سامانه های زیرساختی، مستدعی است تا انتهای اردیبهشت ماه نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل ایمیل دانشگاهی خود اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم تکمیل پروفایل و ناقص بودن اطلاعات امکان در اختیار گذاشتن صفحه اختصاصی و فعال سازی آن ممکن نبوده و با مشکل مواجه خواهد گردید.
 تکمیل اطلاعات پروفایل ایمیل دانشگاهی

نظر شما :