تمدید مهلت دکتری بدون آزمون سال تحصیلی98-97 دانشگاه علامه طباطبائی

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۸۸۳ خبر روز آموزش و پژوهش
تعداد بازدید:۷۳۱۳
نظر به اینکه تعدادی از متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 98-97 (سهمیه استعداد درخشان)، به دلیل عدم اطلاع به موقع، موفق به ثبت نام در این فراخوان نشده اند لذا مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک را تا تاریخ 97/2/25 تمدید می نماید.
تمدید مهلت دکتری بدون آزمون سال تحصیلی98-97 دانشگاه علامه طباطبائی

بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، هیچگونه تمدید دیگری صورت نخواهد گرفت. داوطلبان لازم است مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در آگهی دوره دکتری بدون آزمون سال 98-97 دانشگاه (که قبلاً در پایگاه اینترنتی بارگذاری شده) مدارک و فرم های لازم را تهیه، ارسال و نسبت به ثبت نام به موقع اقدام نمایند.

۱- آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۲-جداول ارزشیابی امتیازات جهت پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۳-جدول رشته های دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

۴-فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان) با فورمت PDF 

۵-فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان) با فورمت word 

۶-فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر با فورمت PDF 


نظر شما :