کارگاه های بین المللی تخصصی در زمینه حقوق با همکاری دانشکده پواتیه برگزار می شود

۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۱۷۶ خبر روز آموزش و پژوهش
تعداد بازدید:۵۰۸۹
کارگاه های بین المللی تخصصی در زمینه گرایش های حقوقی با همکاری دانشکده پواتیه فرانسه و گروه های آموزشی حقوق خصوصی، حقوق عمومی و بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با تدریس استادان دو دانشگاه از تاریخ 2 تا 4 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می گردد.
کارگاه های بین المللی تخصصی در زمینه حقوق با همکاری دانشکده پواتیه برگزار می شود

نظر شما :