دکتر محمدعلی اسلامی، «دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه های منطقه یک کشور» شد

۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۴:۴۹ کد : ۲۱۲۴۱ خبر روز
تعداد بازدید:۸۸۲
با حکمی از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدعلی اسلامی، معاون فرهنگی و جتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه های منطقه یک کشور شد.
دکتر محمدعلی اسلامی، «دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه های منطقه یک کشور» شد

به گزارش روابط عمومی، با حکمی از سوی دکتر عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدعلی اسلامی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، «دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه های منطقه یک کشور» شد.
در این حکم آمده است: «نظر به تعهـد، تخصـص وسوابـق ارزشـمند جنـاب عـالی در مـدیریت فعـالیت هـای فرهنگی و اجتماعی و با عنایت به کسب اکثریت آراء در بین معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه بـه مـوجب این حکم، به مـدت یـک سـال به عنـوان «دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه های منطقه یک کشور» منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با هم فکری و مشورت معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه ها و موسسات آموزش عالی، در پیشبرد و ارتقاء اهداف و مأموریت های محول شده موفق باشید».
تلاش موثر جهت پیـاده سازی اسـناد بالادستی به ویژه سـند دانشـگاه اسـلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسـلامی، طراحی برنامه های اثربخش جهت مقابله با هویت زدایی و آرمان زدایی از دانشگاه هـا، آسـیب شناسـی فعـالیت هـای فرهنگی و اجتماعی منطقه، برگزاری منظم جلسات معاونین و مـدیران دانشـگاه های منطقه، هم افزایی بـا همه نهادهـای دانشـگاهی، اسـتانی ملی در سطح منطقه، شـناسایی و اشتراک ایـده هـا، ظرفیت ها و منابع فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی برخی از ماموریت های مورد انتظار است.
 

کلید واژه ها: فرهنگی معاونان فرهنگی شورای هماهنگی معاونان فرهنگی معاون فرهنگی هماهنگی معاونان فرهنگی فرهنگی اجتماعی فرهنگی اجتماعی دانشـگاه فرهنگی اجتماعی دانشـگاه منطقه اجتماعی معاونان فرهنگی اجتماعی


نظر شما :