شانزدهمین همایش بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود

۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۶:۵۶ کد : ۱۹۱۷۹ خبر روز
تعداد بازدید:۱۵۳۲
شانزدهمین همایش بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی به همت دانشگاه علامه طباطبائی و همکاری و حمایت تعدادی از دانشگاه ها، انجمن های علمی و موسسات پژوهشی، ۱۸ و ۱۹ آبان ماه سال جاری در این دانشگاه برگزار می شود.
شانزدهمین همایش بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی، دکتر عباس عباس پور، دبیر علمی شانزدهمین همایش بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی با اعلام این خبر، درباره اهمیت برگزاری این همایش در سطح ملی و بین المللی گفت: ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی به طور خاص و در آموزش عالی به طور عام مهم است چرا که نمی‌توانیم از سهم اساسی دانشگاه ها در توسعه پایدار و همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چشم پوشی کنیم. همچنین دانشگاه ها سهم چشمگیری در گذار از مفروضات نسل اول دانشگاهی به سمت نسل های نوظهور مورد اعتماد امروز دارند. نظام های دانشگاهی از مسیر ارزیابی تضمین کیفیت است که می‌توانند امکان نوسازی نظام حکمرانی در کشور را فراهم کنند و در تثبیت هویت ملی و افزایش سهم مشارکت عمومی مبتنی بر آرمان‌های نظام نقش آفرینی کنند.
وی افزود: در این همایش موضوع ارزیابی به مثابه یک مفهوم سنجه پذیر در فرایند مستندسازی دانش، مهارت ها، نگرش ها و باورهای نظام دانشگاهی مورد توجه قرار می گیرد تا بر این اساس وظایف مهم در سطح داخلی و بین المللی، متناسب با تجربیات برتر، تعریف شود.
دکتر عباس پور درباره هدف های برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی بیان کرد: تمرکز همایش شانزدهم بر روی طرح مسئله و ایجاد ادبیات مشترک و مناسب در ارتباط با موضوع ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی است. این همایش به دنبال تعامل و ارتباط سازنده بین آموزش عالی و نظام های دانشگاهی از طریق تلفیق دو حوزه نظریه و عمل با بهره گیری حداکثری از قابلیت های علمی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه‌ها و آموزش عالی است تا بتواند امکان مناسبی برای طرح درست مسائل، گردآوری اطلاعات لازم و تحلیل و تبیین آنها به شیوه مناسب بر اساس تجارب فراهم کند. این امر مهم است چرا که فرصتی برای تبادل و تضارب آرا و اندیشه‌های پژوهشگران، استادان، مدیران، کارشناسان و همه ذینفعان نظام دانشگاهی و آموزش عالی در محوریت ارزیابی و تضمین کیفیت ایجاد می کند.
وی ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری همایش این است که مبتنی بر الزامات قانونی و فرصتی که برای تبادل نظر و تجارب در نظر گرفته می شود از ظرفیت های بین المللی، ملی و دانشگاهی به نحو هوشمندانه و نظم یافته ای بهره برداری شود و مولفه های ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی توسعه پیدا کند. 


دبیر علمی شانزدهمین کنفرانس بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی با بیان اینکه بر اساس هدف اصلی، چند هدف دیگر نیز در نظر گرفته شده است، افزود: نخستین هدف این است که بتوانیم تفکر راهبردی و سیستمی را بر مبنای چارچوب‌های اندیشه‌ای ایجاد کنیم و به تبیین و تحلیل چالش‌ها، محدودیت‌ها، تعارض ها، حساسیت ها و دغدغه های مرتبط با ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی بپردازیم و جایگاه ساختار و الگوی کلان نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی را بازنگری کنیم. در ادامه از این منظر نقش مناسبی را برای تعاملات به ویژه تعامل بین نظام دولتی و بخش خصوصی برای کارآمدی و اثربخشی فعالیت های ارزیابی و تضمین کیفیت تعریف کنیم. همچنین درصدد هستیم فرایندها، روش‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی سال های اخیر در حوزه آموزشی و ارزیابی تضمین کیفیت و همچنین تجارب برتر ملی و بین‌المللی را به صورت تطبیقی، شناسایی، نقد و تحلیل کنیم تا بتوانیم راهبردها، راهکارها و راه‌های عملی مناسبی را برای ارتقا این امر فراهم کنیم.
وی با اعلام اینکه صاحب نظران و پژوهشگرانی از کشورهای آلمان، استرالیا، ژاپن، آمریکا و ترکیه در این همایش حضور دارند، گفت: سیاست ها، فرآیندها و دستاوردهای نو در حوزه ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، مسائل و چالش های نوپدید در حوزه ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، نقش انجمن های علمی در بازکاوی و ارتقای ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی، توجه به نقش آموزش ترکیبی در دوره پساپاندمی کرونا (کوید 19) و چالش ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، راهبردها، روش ها و راهکارهای نو برای ارتقای ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی با تأکید بر ظرفیت های پارادایم میان رشته ای و فرارشته ای، بازکاوی و نقد و تحلیل مسائل و چالش های نظام ارزیابی آموزش عالی در ایران و شناسایی و تحلیل تطبیقی تجارب برتر درخصوص تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان محورهای این همایش هستند.
دکتر عباس پور با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری همایش، اظهار کرد: یکی از ویژگی های برجسته این کنفرانس بر اساس رویکرد این شورا، پیش‌بینی و برگزاری پیش نشست‌هایی با مشارکت دیگر دانشگاه ها در چارچوب اهداف و محورهای همایش است. این پیش نشست‌ها که با حضور متخصصان برگزار می‌شود می‌تواند خوراک اولیه را برای نشست اصلی فراهم کند.


وی عنوان کرد: در کنار برگزاری همایش و بیان موضوعات اصلی با سخنرانان کلیدی، برگزاری هشت پنل به صورت موازی نیز پیش بینی شده است. یکی از این پنل ها در حوزه ذینفعان نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی است. همچنین ارزیابی عملکرد پردیس های خودگردان دانشگاهی از آرمان تا واقعیت، مسائل و چالش های سنجش و ارزیابی آموزش عالی در دوره کرونا، رویکردهای یادگیری و تدریس تلفیقی در راستای تضمین کیفیت آموزش عالی و همچنین تحلیل انتقادی، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی با ارائه راهکارهای سیاسی و یکپارچه سازی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی و پداگوژی انتقادی و نقش آن در بهبود کیفیت برنامه های آموزشی و درسی، بخشی از موضوعاتی است که در پنل های مختلف مطرح می شود. این موضوعات به عنوان وجوه ممیزی کنفرانس شانزدهم می تواند مورد توجه قرار گیرد و امکان پویایی قابل توجهی را ایجاد کند.
دبیر علمی شانزدهمین کنفرانس بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های اصلی همایش، خروجی همایش و کاربست دستاوردهای آن است، افزود: کارگروهی تشکیل شده است تا خروجی اصلی ۱۵ کنفرانس قبلی را مشخص کند و بر اساس دستاوردهای کنفرانس شانزدهم، یک نسخه سیاستی و اجرایی برای دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهادهای قانونگذار پی ریزی کند. 
وی گفت: انتظار داریم با مشارکت حداکثری دانشجویان و جامعه علمی و کارشناسی کشور، فضای مناسبی برای تصمیم‌سازی بخردانه و اثربخش در عرصه ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی فراهم و کاری اساسی و ریشه‌ای انجام شود. بنابراین ما بر مبنای استمرار 15 ساله برگزاری همایش و با استقبالی که از این کنفرانس می شود تلاش می کنیم دستاوردهای قابل توجهی به جامعه دانشگاهی ارائه دهیم.
دکتر عباس پور در پایان یادآور شد: آخرین مهلت ارسال مقاله های کامل تا 10 مهرماه 1401 است. بنابراین صاحبنظران، پژوهشگران و علاقه مندان می توانند از طریق آدرس https://icaqa.atu.ac.ir نسبت به ارسال مقاله و پیگیری فعالیت های جاری همایش اقدام کنند. چکیده های دریافت شده در کتابچه چکیده و مقاله های برگزیده نیز در فصلنامه های معتبر دانشگاهی منتشر می شود. 


 

کلید واژه ها: ارزیابی المللی ارزیابی نظام ارزیابی شانزدهمین کنفرانس المللی ارزیابی کنفرانس المللی ارزیابی ارزیابی تضمین ارزیابی تضمین کیفیت ارزیابی تضمین کیفیت نظام ارزیابی تضمین کیفیت آموزش نظام


نظر شما :