اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزیابی آموزشی استادان (پایان نیمسال اول تحصیلی 1400-1399)

۲۲ دی ۱۳۹۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۰۷۶ آموزش و پژوهش اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۶۲
دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1400-۱399 به صورت اینترنتی است و شرط دریافت کارت ورود به جلسه آزمون شرکت در ارزیابی استادان است.
اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزیابی آموزشی استادان (پایان نیمسال اول تحصیلی 1400-1399)

بر اساس اعلام مدیریت برنامه ریزی آموزشی نظارت و سنجش دانشگاه دانشجویان محترم از تاریخ 99/10/23  لغایت 99/11/3 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه گلستان نسبت به تکمیل پرسشنامه ارزیابی نیمسال اول سال تحصیلی اقدام نموده و پس از تکمیل فرم های مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامه امتحانی خود اقدام نمایند.


نظر شما :