تجدید مناقصه عمومی«خرید تجهیزات شبکه انفورماتیک» دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی

۲۵ آبان ۱۳۹۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۳۳۶۲ خبر روز
تعداد بازدید:۱۲۰۳
دانشگاه علامه طباطبائی خرید تجهیزات شبکه انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار می نماید.
تجدید مناقصه عمومی«خرید تجهیزات شبکه انفورماتیک» دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی

شرایط عمومی، اختصاصی شرکت در این مناقصه، فرم پیشنهاد قیمت، تعهدات کلی و نمونه قرارداد به شرح ذیل اعلام می گردد.

قرارداد خرید تجهیزات

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

فرم شرکت در مناقصه

فرم پیشنهاد قیمت

فراخوان مناقصه

 


نظر شما :