همایش اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی (ره) برگزار می شود

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۳۳۳۸
تعداد بازدید:۲۸۹
یی
همایش اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی (ره) برگزار می شودفلسقه حقوق
مبانی حقوق اسلامی و حقوق غربی
رابطه متقابل فقه و حقوق
مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی علامه طباطبائی با آرای سایر اندیشمندان
تبیین آرای فقها و حقوقی علامه طباطبائی (ره)
و سایر موضوعات مرتبط با موضوع همایشلینک شرکت در همایش:
https://meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai


نظر شما :