معاونت پژوهشی برگزار می کند: کارگاه آموزشی«آشنایی با الزمات حقوقی در استفاده از منابع چاپ مقالات»

۲۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۳۱۳۲ آموزش و پژوهش
تعداد بازدید:۱۶۶۵
در ادامه برگزاری سلسله کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با الزمات حقوقی در استفاده از منابع چاپ مقالات» 30 مهرماه به صورت مجازی برگزار می شود.
معاونت پژوهشی برگزار می کند: کارگاه آموزشی«آشنایی با الزمات حقوقی در استفاده از منابع چاپ مقالات»

 


نظر شما :