فراخوان ارسال مقاله به سومین همایش یادمان علامه طباطبائی

۲۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۳۱۳۱ آموزش و پژوهش
تعداد بازدید:۱۱۱۱
سومین همایش علامه طباطبائی با موضوع اندیشه‌های فقهی و حقوقی مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی (ره) در آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.
 فراخوان ارسال مقاله به سومین همایش یادمان علامه طباطبائی

 دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، سومین همایش یادمان علامه طباطبائی را در ۲۶ آبان ماه سال جاری برگزار می کند.

محورهای پیشنهادی آیات الاحکام/ نظام فقهی، فلسفه حقوق، مبانی حقوق اسلامی و حقوق غربی، رابطه متقابل فقه و حقوق، مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی علامه طباطبائی با آرای سایر اندیشمندان و نیز تبیین آرای فقهی و حقوقی علامه طباطبائی از جمله محورهای این همایش است. دبیرخانه همایش پذیرایی چکیده های تفصیلی در موضوع اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی است.
استادان و پژوهشگران می توانند تا تاریخ  20 آبان ماه سال جاری نسبت به ارسال چکیده مقالات تفصیلی خود در موضوع اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی را به نشانی الکتریک دبیرخانه این همایش  yadman۳@.atu.ac.ir ارسال کنند.

دبیرخانه همایش پذیرای چکیده های تفصیلی (۵۰۰ -۱۰۰۰کلمه) یا مقالات (حداکثر ۸۰۰۰کلمه) در موضوع اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی (ره) می باشد.

 

 

 


نظر شما :