فراخوان مقاله فصلنامه علمی و پژوهشی «دولت پژوهی» برای شماره اختصاصی ویروس کرونا

۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۱۶۹۶ آموزش و پژوهش اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۶۲
فصلنامه علمی پژوهشی دولت پژوهی بنا بر رسالت و اهداف خود درنظر دارد شماره تابستان 1399 خود را به این موضوع اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را درباره این موضوع هر چه زودتر به سامانه این نشریه ارسال فرمایند.
فراخوان مقاله فصلنامه  علمی و پژوهشی «دولت پژوهی» برای شماره اختصاصی  ویروس کرونا

بحران پاندومی کرونا بار دیگر به روشنی نقش کانونی نهاد  دولت را در  زندگی اجتماعی و حتی فردی انسان ها به نمایش گذاشت. این بحران با درنوردیدن مرزبندی های رایج در مورد نظام های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نشان داد که آنچه در مواجهه با چنین بحران های شدید و غیر مترقبه ای که پیش آگهی چندانی نیز در مورد آنها وجود ندارد، اهمیت پیدا می کند ظرفیت ها و پویایی های نهادین دولت، الگوهای سیاستگزاری و مدیریت کلان کشوری، شخصیت رهبران سیاسی و تعامل میان دولت و جامعه است. فصلنامه علمی پژوهشی دولت پژوهی بنا بر رسالت و اهداف خود درنظر دارد شماره تابستان 1399 خود را به این موضوع اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را درباره این موضوع هر چه زودتر به سامانه این نشریه به نشانیwww.tssq.atu.ac.ir   ارسال فرمایند.

محورهای اصلی پیشنهادی برای مقالات:

۱. مسئولیت و نقش دولت ها در  جلوگیری از گسترش بیماری کرونا (بررسی تجربه کشورهای مختلف)

۲. نقش ظرفیت ها و پویایی های نهادهای دولتی در مقابله با بحران کرونا

۳. الزامات و چالش های سیاستگذاری کلان برای مواجهه با بحران کرونا (بررسی تجربیات کشورهای مختلف)

۴. تاثیر سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در مقابله با بحران کرونا

۵. اقتصاد سیاسی کرونا  (مسئولیت دولت ها برای کاهش فشارهای وارده بر گروه های آسیب پذیر و خسارات وارد شده بر بخش های آسیب دیده و..)

۶. نقش تعامل دولت ها بایکدیگر و با تشکل های مدنی و سازمان های غیر دولتی داخلی و جهانی در مهار بحران کرونا

۷. درس هایی از بحران کرونا برای دولت ها (ضرورت باز اندیشی در الگوهای توسعه، سیاستگذاری، بوروکراسی و...)

 


نظر شما :