دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
مرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتراقای میرزایی2605
اداره املاککارشناساقای نگاهی2173
مهارت افزایی-اقای کیایی2259
امورمالیمسئول مالی دانشکده علوم ریاضیاقای گرگین2213
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس نظام وظیفهامیر بیگی2270
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیامیر نوری2280
سایرین مرکزی-انتشارات2339
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس میز خدمتاکرم علمی2237
سایرین مرکزی-بانک تجارت2327
اداره اموالکارشناس اداره اموالبهروز بادرنگ2161
سایرین مرکزی-تاسیسات2322
اداره تدارکاتکارپردازجواد ستاری2717
دفتر نهاد رهبریمسئول دفتر نهادحجت الاسلام اکبری اقدم3537
اداره تدارکاتمسئول مالی دانشکده ارتباطاتحمید احمدی2702
دبیرخانه مرکزی-خانم2228
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه2245
مرکز انتشارات دانشگاهسرویراستارخانم فرمانی انوشه2149
هیأت اجرایی جذبکارشناس مسئول دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهخانم مومنی2122
-کانون‌های فرهنگی هنریخانم آرزو سبزوار3517
دفتر ریاستمسئول دفتر-کارشناس مسئولخانم احسنی2102
برنامه ریزی آموزشیمعاون مدیرخانم اخوندی2231
تعاونی اعتبار کارکنان-خانم اخوندی2347
همکاری های بین المللمسئول دفترخانم ادیبی2143
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری2185
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشيخانم الواری2714
امورمالیکارشناسخانم امیری2203
مرکز انتشارات دانشگاهنشر کتابخانم بابایی2142
مدیریت فنی و عمرانیمسئول دفترخانم برجیان2224
دانش آموختگانصدور گواهینامه موقت (دانشکده های روانشناسی علوم تربیتی و الهیات)خانم بلاسیوس2310
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنی | شماره مستقیم: 44737540خانم بهمنی-
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم توفیق2301
همکاری های بین المللمدیر گروه برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی (امور مربوط به سفرهای اعضای هیآت علمی و برگزاری همایش های بین‌المللی)خانم جباری2157
دانش آموختگان-صدور گواهینامه موقت (دانشکده های حقوق علوم سیاسی، بیمه اکو و اقتصاد)خانم حاج علیان2235
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول هماهنگي و توزيعخانم حاجی گلدی2141
دفتر شاهد و ایثارگررئیس دفتر شاهد و ایثارگرخانم حبیب اله2356
دبیرخانه مرکزیکارشناسخانم حسن خانی2209
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
همکاری های بین الملل-خانم خدیجه عبادی2290
گزینش کارکنانکارشناسخانم خرسندی2127
روابط عمومیکارشناس رسانهخانم خلیلی2108
همکاری های بین المللرئیس گروه گسترش همکاری علمی و بین‌المللیخانم دکتر نرگس سنائی2158
مرکز فناوری اطلاعاتمدیر مرکزخانم دکتر پرند2605
مرکز انتشارات دانشگاهطراح و صفحه‌آراخانم دیوباد2142
-سراهای دانشجویی خواهرانخانم رباب اخوان3527
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2179
دفتر نظارت و ارزیابی-خانم رضوانی فر2118
مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشيخانم رقیه اسدی2713
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده2261
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی2116
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد2260
نمایش ۱۵۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.