اخبار

اخبار روز

عیادت از خانم نجم، خیّر قدیمی دانشگاه علامه طباطبائی

در پی کسالت یکی از خیرین قدیمی دانشگاه، علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، محمدتقی کرمی، معاون این دانشکده و اکبر آخوندی، مدیرعامل مجمع خیرین دانشگاه علامه از وی عیادت کردند.

نخستین همایش بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

رئیس مجمع خیرین کشور جناب آقای بوربور با اشاره به اینکه یکی از نوید‌های دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی به این مجمع اعطای دکترای افتخاری به دو خیر شاخص در هر سال است، گفت: برای برطرف کردن مشکلات اساسی دانشگاه علامه می‌توان، فارغ‌التحصیلان این دانشگاه را دور همدیگر جمع کرد و ما نیز آماده همکاری در این زمینه هستیم.

نخستین همایش بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

رئیس هیئت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبائی جناب آقای کارگری با اشاره به فعالیت‌های افتخارآفرین خیرین، گفت: در مسیر کار خیر ما معضلات بسیاری می‌گذارند، پنجاه درصد مدارس را مردم ساخته و تمام خیریه‌ها را مردم اداره می‌کنند؛ مردم ما بهترین مردم روی زمین هستند و ما باید از دولت بخواهیم که در مسیر کار خیر ما سنگ‌اندازی نکند.

نخستین همایش بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی جناب آقای دکتر سلیمی با اشاره به اینکه سریع‌ترین نرخ شتاب توسعه‌دهی در دانشگاه‌های کشور با حضور خیرین شکل گرفت، گفت: مهم‌ترین مشکل دانشجویان دغدغه آینده است که در این زمینه، کمک به حوزه کارآفرینی می‌تواند موتور اقتصاد جامعه را به حرکت درآورده و بذر امید را به دانشگاه تزریق کند.

نخستین همایش بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

مدیرعامل بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبائی جناب آقای آخوندی با اشاره به هدف بنیاد خیرین و سیاست مسئولان دانشگاه برای خیرین، گفت: کمک به دانشجویان بی‌بضاعت دانشگاه که با تمام مشکلات مالی و خانوادگی در حال تحصیل هستند و همچنین بورسیه‌های تحصیلی برای کمک به بحث علمی دانشجویان و ایجاد رغبت در فضای دانشگاه از جمله اهداف بنیاد خیرین است.

نشست عیدانه مجمع خیرین کل کشور

مجمع خیرین کل کشور مبادرت به برگزاری نشستی عیدانه با حضور بنیاد ها و مجامع خیریه مختلف، سه شنبه 21 فروردین 97 در محل هتل بین المللی فردوسی نمود.

همایش ها

نخستین همایش بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

رئیس مجمع خیرین کشور جناب آقای بوربور با اشاره به اینکه یکی از نوید‌های دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی به این مجمع اعطای دکترای افتخاری به دو خیر شاخص در هر سال است، گفت: برای برطرف کردن مشکلات اساسی دانشگاه علامه می‌توان، فارغ‌التحصیلان این دانشگاه را دور همدیگر جمع کرد و ما نیز آماده همکاری در این زمینه هستیم.

نخستین همایش بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

رئیس هیئت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبائی جناب آقای کارگری با اشاره به فعالیت‌های افتخارآفرین خیرین، گفت: در مسیر کار خیر ما معضلات بسیاری می‌گذارند، پنجاه درصد مدارس را مردم ساخته و تمام خیریه‌ها را مردم اداره می‌کنند؛ مردم ما بهترین مردم روی زمین هستند و ما باید از دولت بخواهیم که در مسیر کار خیر ما سنگ‌اندازی نکند.

نخستین همایش بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی جناب آقای دکتر سلیمی با اشاره به اینکه سریع‌ترین نرخ شتاب توسعه‌دهی در دانشگاه‌های کشور با حضور خیرین شکل گرفت، گفت: مهم‌ترین مشکل دانشجویان دغدغه آینده است که در این زمینه، کمک به حوزه کارآفرینی می‌تواند موتور اقتصاد جامعه را به حرکت درآورده و بذر امید را به دانشگاه تزریق کند.

نخستین همایش بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

مدیرعامل بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبائی جناب آقای آخوندی با اشاره به هدف بنیاد خیرین و سیاست مسئولان دانشگاه برای خیرین، گفت: کمک به دانشجویان بی‌بضاعت دانشگاه که با تمام مشکلات مالی و خانوادگی در حال تحصیل هستند و همچنین بورسیه‌های تحصیلی برای کمک به بحث علمی دانشجویان و ایجاد رغبت در فضای دانشگاه از جمله اهداف بنیاد خیرین است.

نشست عیدانه مجمع خیرین کل کشور

مجمع خیرین کل کشور مبادرت به برگزاری نشستی عیدانه با حضور بنیاد ها و مجامع خیریه مختلف، سه شنبه 21 فروردین 97 در محل هتل بین المللی فردوسی نمود.

دومین نشست صمیمانه خانواده و دانشگاه

دومین نشست صمیمانه خانواده دانشگاه در ادامه نشست اول، ویزه دانشجویان دانشکده های پردیس مرکزی و خانواد های ایشان 26 بهمن 96 در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار گردید.

توسعه زیر ساختی دانشگاه

افتتاح رسمی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه که به همت بنیاد خیرین تجهیز و به دانشگاه علامه طباطبایی اهدا گشت،با حضور وزیر علوم 28 اذر 96 افتتاح شد.

افتتاح رسمی دفتر بنیاد خیرین

اولین جلسه هیئت مدیره در محل رسمی بنیاد خیرین واقع در پردیس مرکزی برگزار گردید.

نشست مشترک مجمع خیرین کل کشور با محوریت دانشگاه علامه طباطبایی

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کل کشور، با محوریت دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه و منابع انساتی ومدیرعامل بنیاد خیرین دانشگاه ۲۸ تیرماه در محل دبیرخانه مرکزی این مجمع برگزار گردید.

عنوان خبر مورد نظر عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی 5

عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی

خیرین

عیادت از خانم نجم، خیّر قدیمی دانشگاه علامه طباطبائی

در پی کسالت یکی از خیرین قدیمی دانشگاه، علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، محمدتقی کرمی، معاون این دانشکده و اکبر آخوندی، مدیرعامل مجمع خیرین دانشگاه علامه از وی عیادت کردند.

نشست عیدانه مجمع خیرین کل کشور

مجمع خیرین کل کشور مبادرت به برگزاری نشستی عیدانه با حضور بنیاد ها و مجامع خیریه مختلف، سه شنبه 21 فروردین 97 در محل هتل بین المللی فردوسی نمود.

دومین نشست صمیمانه خانواده و دانشگاه

دومین نشست صمیمانه خانواده دانشگاه در ادامه نشست اول، ویزه دانشجویان دانشکده های پردیس مرکزی و خانواد های ایشان 26 بهمن 96 در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار گردید.

نشست(اول) صمیمانه خانواده و دانشگاه

نشست خانواده و در محل دانشگده ادبیات و زبان های خارجی برگزار گردید. دانشگاه ویژه دانشجویان ورودی 96 و خانواده های ایشان باحضور ریاست محترم ،مدیران و حاج محمد رضا کارگری رئیس هیئت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه 23 اذر در دانشکده ادبیات برگزار گردید.

نشست مشترک مجمع خیرین کل کشور با محوریت دانشگاه علامه طباطبایی

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کل کشور، با محوریت دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه و منابع انساتی ومدیرعامل بنیاد خیرین دانشگاه ۲۸ تیرماه در محل دبیرخانه مرکزی این مجمع برگزار گردید.

عنوان خبر مورد نظر عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی 5

عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی

خیرین دانشجو

عنوان خبر مورد نظر عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی 5

عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی

دانشجویان بی‌بضاعت

عنوان خبر مورد نظر عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی 5

عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی عنوان خبر مورد نظر دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی

دسترسی