دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

دکتر حسین سلیمی

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی

عضو هیأت امناء

دکتر محمود واعظی

عضو هیأت امناء

دکتر علی ربیعی

عضو هیأت امناء

دکتر حسن میرزا بزرگ

نماینده سازمان برنامه و بودجه

دکتر محمدعلی برخورداری بافقی

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء

دکتر محمد ستاری فر

عضو هیأت امناء

دکتر عباس مصلی نژاد

عضو هیأت امناء

دکتر اکبر افتخاری

عضو هیأت امناء