12 نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه در میان نشریات برتر (Q1) کشور قرار گرفت


بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، 12 نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی در میان نشریات برتر (Q1) کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، مدیرمرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی از کسب ضریب تأثیر مناسب توسط نشریات علمی دانشگاه و نیز قرار گرفتن 8 نشریه از نشریات دانشگاه به عنوان نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خبر داد.

بر این اساس، به تازگی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) وضعیت استنادی نشریات در سال 1397 را منتشر کرده است و از 29 مورد نشریه بررسی‌شده دانشگاه در سال 1397، برای 28 نشریه ضریب تأثیر محاسبه شد. از این میان، 21 نشریه (به شرح ذیل) توانستند در بین نشریات پراستناد کشور (12 نشریه در Q1  و 9 نشریه در Q2 قرار گیرند. این میزان نسبت به سال قبل از رشد 24 درصدی برخوردار است.

 

شایان ذکر است ضریب تأثیر نشریات علمی همه ساله بر اساس میزان استناد به مقالاتِ دو سال گذشته توسط ISCمحاسبه و اعلام می‌شود.

ردیف

عنوان نشریه

ضریب تأثیر

کیفیت

1

برنامه ريزی رفاه و توسعه اجتماعی

0.426

Q1

2

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبيات عربی

0.393

Q1

3

پژوهش های راهبردی سياست

0.448

Q1

4

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ايران

0.354

Q1

5

پژوهشنامه اقتصادی

0.500

Q1

6

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

0.896

Q1

7

مطالعات تجربي حسابداري مالي

0.786

Q1

8

مطالعات رسانه هاي نوين

0.589

Q1

9

مطالعات روانشناسی بالينی

0.493

Q1

10

مطالعات مديريت (بهبود و تحول)

0.702

Q1

11

مطالعات مديريت صنعتی

0.357

Q1

12

مطالعات مديريت گردشگری

0.979

Q1

13

اندازه گيری تربيتی

0.250

Q2

14

بازيابی دانش و نظام های معنايی

0.302

Q2

15

پژوهش حقوق عمومی

0.338

Q2

16

پژوهش حقوق كيفری

0.265

Q2

17

پژوهش های اقتصادی ايران

0.302

Q2

18

حكمت و فلسفه

0.083

Q2

19

دولت پژوهی

0.271

Q2

20

روان شناسی افراد استثنايی

0.389

Q2

21

مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند

0.404

Q2

 

دکتر موسوی رضوی بیان کرد که هشت نشریه از نشریات دانشگاه علامه (به شرح ذیل) به عنوان نشریات «هسته» معرفی شده ­اند؛ به این معنی که کیفیت بالای آن­ها از نظر محتوای علمی، پس از بررسی و تحلیل دقیق توسط گروهی از متخصصان رشته­های مرتبط، محرز شده است. بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شاخص‌­هایی چون به ­روزبودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته‌ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش‌­شناسی دقیق، ارائه فهم‌­پذیر داده‌­ها، بحث منطقی، استدلال دقیق و شیوه نتیجه‌­گیری در انتخاب نشریات هسته مد نظر قرار می‌­گیرند.

1- پژوهش حقوق خصوصي 2- پژوهش‌­های اقتصادی ايران 3- پژوهش‌­های ترجمه در زبان و ادبيات عربی 4- پژوهشنامه اقتصادی 5- پژوهشنامه معارف قرآني 6- متن‌­پژوهي ادبي 7- مطالعات مديريت (بهبود و تحول) 8- مطالعات مديريت صنعتی

علاوه بر موارد فوق، هشت نشریه ذیل، در لیست نشریات انتظار قرار گرفته‌اند. این لیست مشتمل بر نشریات نمایهشده‌ای است که از کیفیت قابل قبولی برخوردار بوده و ارزش علمی اثبات‌‌شدهای دارند. این مجموعه بر اساس معیارهای مشخص و بهینه از لیست نشریات اولیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام استخراج می‌شوند و در صورت حفظ و ارتقای کیفیت به نشریات هسته تبدیل می‌شوند. امید است با توجه به برنامه‌های در دست اجرا در سال آینده 16 نشریه هسته داشته باشیم.

1-پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران 2- مطالعات مديريت گردشگري 3- فرهنگ مشاوره و روان درماني 4- مطالعات روانشناسي باليني 5-  برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي 6- روان شناسي تربيتي 7- علوم اجتماعي 8- حكمت و فلسفه

 

جدول ذیل وضعیت نشریات را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که نشانگر رشدی قابل قبول است:

ردیف

شاخص ها

سال 1396

سال 1397

1

تعداد مجلات ارزیابی شده دانشگاه

26

29

2

تعداد نشریات هسته

6

8

3

نشریات قرار گرفته در Q1

11

12

4

نشریات قرار گرفته در Q2

7

9

5

نشریات قرار گرفته در Q3

4

5

6

نشریات قرار گرفته در Q4

1

2

7

فاقد استناد

2

1

 

تاریخ درج خبر: دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠ - ساعت درج خبر: ١٤:٤٢ - شماره خبر: ١٤٧٠٣ - تعداد بازدید: 1839  

نسخه چاپي