• شتابدهنده نوین تک

نوین تک یک شتابدهنده تخصصی کسب و کار های نوپا در حوزه های فین تک، اینترنت اشیاء، بازی سازی و تجارت الکترونیک است، هدفش کمک به تحقق رویاهای افرادی است که با تمام توان خود حاضرند برای تحقق رویایشان تلاش کنند.
در هر سال تنها دو فراخوان ثبت نام برای 2 چرخه شتابدهی که هر کدام فرایند 26 هفته ای را در بر می گیرد، منتشر می شود و تیم های جذب شده در این فرایند تجربه هایی نظیر كارگاه‌ها، رويدادها، جلسات مشاوره، جلسات انتقال تجربيات، و رویداد ارایه به سرمايه گذاران، را بدست می‌آورند.
در حال حاضر تمرکز شتابدهنده نوین تک در حوزه های تکنولوژی مالی، اینترنت اشیاء، تجارت الکترونیک و بازی سازی است.
برگزاری رویدادهای کارافرینانه، مربیگری تخصصی و همچنین همراهی گام به گام در مراحل پیش روی تیمهای راه یافته تا مرحله رشد و حضور در بازار به همراه سرمایه گذاری بذری و فضای کار اشتراکی تسهیلاتی است که نوین تک برای تیم های راه یافته به هر چرخه شتابدهی در نظر میگیرد.