• سوالات متداول

سوالات متداول

1- قرارداد فی مابین مرکز رشد و واحد فناور چه مدت می باشد؟ 6 ماهه - قابل تمدید در صورتی که ارزیابی صورت گرفته و گزارش عملکرد مناسب باشد.

2- متراژ واحدهای فناور به چه صورت است؟ با توجه به تعداد اعضای واحد فناور تخصیص واحد صورت می گیرد-از 18 الی 30 متر مربع واحد موجود است.

3- آیا واحد فناور  اجاره ماهیانه می پردازد؟ بله - واحد فناور در ابتدای هر ماه موظف به پرداخت اجاره است و با توجه به متراژ واحد، اجاره بها متفاوت است.

4- آیا واحد فناور پیش پرداخت (رهن) می پردازد؟ خیر - واحد فناور موظف به ارائه چک ضمانت می باشد.

5- جهت استقرار استارتاپ در مرحله پیش رشد چه اقداماتی لازم است؟ مرحله پیش رشد در مرکز نوآوری و توسط شتابدهنده های مرکز صورت می پذیرد که هر شتابدهنده به صورت مستقل مجری پذیرش استارتاپ ها است. (شتابدهنده نوین تک، شتابدهنده فینووا)