• ماموریت و اهداف

ماموریت
ماموریت اصلی ما در مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز نوآوری علامه طباطبائی، ایجاد یک مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری سازی ایده ها و پژوهش های دانشگاهی جهت برآوردن نیازهای جامعه می باشد.
این مرکز با توجه به امکانات ویژه علمی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و نزدیکی به مراکز تجاری (میدان ونک) به عنوان یک نهاد حمایتی و تسهیل کننده، با ارائه خدمات مشاوره، اعطای تهسیلات پیش رشد و خدمات آموزشی به شرکت های نوپا، فرایند شکل گیری و رشد بنگاه های کوچک و متوسط دانش بنیان را تسهیل می کتد و منجر به تولید دانش، ثروت و انتقال تکنولوژی در جامعه می شود.
شرکت های پذیرش شده در مرکز رشد، پس از پیاده سازی ایده محوری و تجاری سازی، توسعه و تثبیت محصول در بازار، از مرکز رشد و نوآوری خارج شده و در سایر محیط های صنعتی و تجاری نظیر شهرک های صنعتی و شهرک ها، پارک ها، مراکز و مجتمع های فناوری به فعالیت خویش ادامه خواهند داد.

 

چشم انداز

ما با دنبال کردن ماموریت مرکز، چشم انداز زیر را محقق خواهیم ساخت:

در سال 1404 هجری شمسی، مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی در توسعه مرزهای کسب و کارآفرینی، فرهنگ اشتغال زایی و ایجاد مرجعیت اطلاعاتی از کسب و کارها در حوزه علوم انسانی، پیشگام مراکز رشد علوم انسانی کشور است.

اهداف
از طریق تلاش برای دستیابی به اهداف زیر، ما به انجام ماموریت و تحقق چشم انداز خود متعهد خواهیم بود:

1- بستر سازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های نوآورانه به ویژه نوآوری فناورانه؛
2- ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت کارآفرینان و محققان جوان؛
3- ایجاد زمینه های لازم برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی؛
4- کمک به رونق اقتصاد دانش بنیان؛
5- توسعه شبکه همکاری بین بخش های تحقیقاتی و بازار؛
6- افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی؛
7- بسترسازی ایجاد رقابت و رشد شرکت های دانش بنیان؛
8- تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار.