پایگاه‌های اشتراک شدۀ بین‌المللی
 

پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

وضعیت

زدنی

همۀ موضوعات

مجلات

دسترسی رایگان

ابسکو

همۀ موضوعات

مجلات

عدم دسترسی

اسکاپوس

همۀ موضوعات

استنادی 

اشتراک

امرالد

بازرگانی، تجارت، علم اطلاعات، فناوری اطلاعات، مدیریت و مدیریت کتابخانه‌ها

مجلات

دسترسی محدود

ساینس دایرکت

همۀ موضوعات

مجلات

عدم دسترسی

سیج

همۀ موضوعات

مجلات

دسترسی محدود

هین‌آنلاین

حقوق

مجلات

عدم دسترسی(موقت)