کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب های ذیل با بنیاد خیرین همکاری نمایند :

1_همیاری معنوی : به شکل همفکری، ارائه ایده، همکاری در نشستها و همایش ها به عنوان کادر اجرایی، معرفی دانشجویان کم بضاعت دانشگاه علامه طباطبایی، معرفی خیرین به بنیاد، همکاری رسانه ای، فضای مجازی و ...

طریق ارتباط :

1-ایمیل : www.alimousavi546@yahoo.com

2- تلگرام : t/me/S_ali_mousavi_z

2_همیاری مادی : به شکل واریز مبالغ نقدی و یا دیگر اقلام و اجناس مورد نیاز به مقتضای شرایط و طرح های اجرایی بنیاد

طریق ارتباط :

ملاقات حضوری با هماهنگی قبلی با شماره تلفن های : 02148393526 و 02144711094