• درخواست تبدیل پایان نامه/رساله به کتاب
نظر به اینکه بند ۴۵ مصادیق تخلفات «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» مصوب اسفند ۱۳۹۳ وزارت متبوع، حقوق مادی (Economic Rights) مربوط به پایان­ نامه­ ها و رساله ­ها را متعلق به دانشگاه دانسته است، انتشار این آثار(پارسا) کلاً یا جزئاً منوط به اجازه دانشگاه می‌باشد.
معاونت پژوهشی با هدف بازدارندگی اشخاص از ارتکاب ناخواسته تخلف پژوهشی در چاپ بدون مجوز کتاب برمبنای پایان‌نامه/رساله، از سال ۱۳۹۷ باستناد
«دستورالعمل حقوقی نشر پایان نامه ها و رساله ها» اقدام به صدور کتبی این مجوز برای متقاضیان آن اعم از دانش‌آموختگان و اساتید راهنما نموده است. جهت تسهیل در روند اعطای مجوز نیز فرم الکترونیک زیر را آماده سازی کرده است.

لازم به ذکر است چاپ آثار دانشجویی در انتشارات دانشگاه صرفاً زیر نظر مرکز چاپ و انتشارات و  با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه صورت می‌گیرد.

نام و نام خانوادگی: *
رشته تحصیلی:
وضعیت: دانش آموخته دانشجوی در حال تحصیل راهنما/مشاور
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد دکتری
عنوان پایان نامه/رساله
استاد(ان) راهنما: *
استاد(ان) مشاور: *
ایمیل:
شماره تماس: *
موافقت کتبی استاد راهنما: