فایل PDF راهنمای شرکت در امتحانات مجازی

سوالات متداول دانشجویان در مورد شرکت در امتحانات مجازی

(جدید) راهنمای شرکت در آزمون الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبایی - ویژه دانشجویان

راهنمای تصویری شرکت در امتحانات مجازی - ویژه دانشجویان