• ارتباط باما

نشانی: تهران،سازمان مرکزی، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی

شماره تماس:48390000-021

کد پستی: ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

لیست شماره تماس های داخلی و مستقیم واحدهای دانشگاه علامه طباطبائی