• دفتر نظارت و ارزیابی

تاریخچه دفتر نظارت و ارزیابی
شرح فعالیت
اهداف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها
وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه های آموزش عالی
اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه علامه طباطبایی
وظايف و اختيارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
مدیر اداره نظارت و ارزیابی
همکاران دفتر
برخی از فعالیت های دفتر نظارت و ارزیابی از بدو تاسیس(1378) تاکنون
ارتباط با ما
اسنادبالادستی
سایت های مرتبط

 


دریافت کارنامه آماری دانشگاه سال 1391سال 1392سال 1393سال 1394سال 1395


 

 

 

 

تاریخچه دفتر نظارت و ارزیابی:
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علامه طبا طبائی به استناد آیین نامه مورخ 1/7/77 تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال1378 تأسیس گردید.

منو مطالب

شرح فعالیت:
این دفتر زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه می باشد و در راستای اهداف و برنامه های دانشگاه به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها می پردازد.ارزیابی عملکرد واحدهای صف و ستاد وشناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهاد جهت تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف از فعالیت های این دفتر می باشد. همچنین وظیفه به روز رسانی پرتال های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و پاسخگویی، تهیه و ارسال گزارش برای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سایر سازمان ها و نهادها خارج از سازمان و تهیه و تنظیم کارنامه آماری دانشگاه نیز بر عهده دفتر نظارت و ارزیابی می باشد.

منو مطالب

اهداف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها

- تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها
- نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه
- ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه
- نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرائی مؤسسه
- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
- ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی مؤسسه
- تقویت زمینه های پاسخگویی مؤسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی
- ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند مؤسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی منطقه ای و بین المللی

منو مطالب

وظايف و اختيارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

- نظارت و ارزيابي مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعيين ميزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و اجتماعي، دانشجويي و اداری مالی و پشتیبانی
- هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه
- نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
- تشكيل كارگروه های تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت با هماهنگي ریيس دانشگاه
- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، آئين نامه ها و دستوالعمل ها در تمام حوزه های فعاليت دانشگاه
- مدیریت امور ارزيابي دروني واحدها و گروه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه
- پي گيري و تحقق اقدامات ناشي از ارزيابي هاي دروني و بيروني دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملكرد معاونت ها، واحدها و گروه های كاري دانشگاه
- فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزيابي بيروني توسط نهادهاي تخصصي دولتي و غيردولتي
- ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی (مؤسسه) دانشگاه شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشي، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)
- ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت‌علمی) و واحدهاي فناور
- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
- همکاری و هماهنگي لازم براي انجام ارزيابي توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هيأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
- پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های دانشگاه براساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌
- دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ماده ۲ آیین نامه نظارت (۲۲/۰۵/۱۳۹۶) و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت
- تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های دانشگاه
- تحلیل و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعيين ظرفيت پذيرش واحدهاي فناور و نظارت بر خروج واحدهاي مذكور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشي و - ارتقای سطح واحدهای دانشگاه و ارائه آن به شورا
- توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران دانشگاه و واحدهاي فناوري در حوزه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
- سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می شود.

منو مطالب

مدیر اداره نظارت و ارزیابی:

دکتر آناهیتا سیفی دکتری حقوق بین الملل
آدرس پست الکترونیکی: a.seifi@atu.ac.ir

منو مطالب

همکاران دفتر نظارت و ارزیابی

  • محبوبه چمن پیرا: مسئول بررسی عملکرد معاونت های دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی
  • نسترن مهرزاد: مسئول بررسی عملکرد معاونت پژوهشی و معاونت توسعه و مدیریت منابع 
  • شیرین رضوانی فر: مسئول بررسی عملکرد معاونت آموزشی 
  • جعفر ذوقی پور: مسئول دفتر

منو مطالب

برخی از فعالیت های دفتر نظارت و ارزیابی از بدو تاسیس(1378) تاکنون

1.     اجرای طرح هایی به شرح ذیل:

-         بررسی نیاز های دانشجویان ساکن خوابگاه ها و انتظارات آن ها از هم خوابگاهی ها و مسئولان دانشگاه سال 1380

-         بررسی عملکرد دانشکده های دانشگاه علامه طبا طبائی از دیدگاه دانشجویان سال 1382

-         طرح نظر سنجی از اعضای هیات علمی در خصوص نحوه هدایت پایان نامه های تحصیلی زمستان 1382

2.     کتاب های چاپ شده:

-         عملکرد دانشگاه از سال 1384 تا1390

-         عملکرد دانشگاه از سال 1384 تا1391

-         عملکرد دانشگاه از سال 384 تا 1392 دستاوردهای جدید

-         عملکرد دانشگاه سال 1391

-         کارنامه آماری دانشگاه علامه طبا طبائی سال 1392

-         کارنامه آماری دانشگاه علامه طبا طبائی سال 1393

-         کارنامه آماری دانشگاه علامه طبا طبائی سال 1394

-         کارنامه آماری دانشگاه علامه طبا طبائی سال 1395

3.     گزارش های عملکردی انجام شده:

-         گزارش عملکرد دانشگاه علامه طباطبائی از سال 1379 تا 1383

-         گزارش عملکرد دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1383

-         گزارش عملکرد دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1385

-         بررسی طول دوره تحصیل در مقاطع تحصیلی در دانشگاه علامه طبا طبائی در سال 1381

-         وضعیت سنی اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طبا طبائی در سال 1385

-         بررسی طول دوره تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در سال 1385

-         بررسی کمی صورتجلسات گروه های آموزشی سال 1385-1386

-         گزارش برگزاری جلسات گروه های آموزشی در سال تحصیلی 87-86

-         تهیه بروشورهای مختلف(راهنمای معاونت ها و دانشکده ها و خوابگاه ها راهنمای طبقات سازمان مرکزی، راهنمای رشته های دانشگاه آشنایی با ضوابط و مقررات کتابخانه ها)

4.     رتبه بندی دانشکده ها:

رتبه بندی دانشکده ها براساس شاخص های آموزشی وپژوهشی در سال های 1394و 1395و 1396

5.     بررسی عملکرد معاونت ها:

بررسی عملکرد سالانه معاونت های دانشگاه براساس شاخص های تعیین شده توسط دفتر نظارت ارزیابی و اولویت های تعیین شده توسط رییس دانشگاه

6.      نظر سنجی از دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری راجع به عملکرد رییس، معاونان و عملکرد قسمت های مختلف دانشکده ها و معاونت ها توسط فرم های تهیه شده

7.     پاسخگویی به نهادها و سازمان های دولتی از طریق ثبت گزارش در سامانه های الکترونیکی که هر ساله بطور مرتب انجام می پذیرد از جمله:

v     ثبت مستمر اطلاعات کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل، فارغ التحصیلان، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه در سامانه مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

v    ثبت مستمراطلاعات شاخص های نظام رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی تایمز

v    ثبت مستمر اطلاعات شاخص هایISC درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام به منظور رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران

v    تکمیل پرسشنامه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در خصوص آمارگیری فعالیت های واحد های صنعتی

v    ارسال آمار و عملکرد دانشگاه در پایان دوره 6 ماه به وزارت متبوع

v    ثبت اطلاعات مربوط به شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه ها

8.      پاسخگویی به واحدهای مختلف درون دانشگاهی در خصوص ارائه آمار دانشگاه

9.     شرکت در نشست های تخصصی مربوط در حدود وظایف

نظارت بر یکپارچه سازی نظام اطلاعاتی وزارت متبوع در جهت اجرای طرح آمایش آموزش عالی

منو مطالب

ارتباط با ما:

نشانی: دهکده المپیک، میدان دهکده، ساختمان مرکزی، دانشگاه علامه طباطبائی

تلفن:۴۴۷۳۷۶۷۳ و ۴۴۷۳۷۵۳۹

منو مطالب

اسنادبالادستی:

منو مطالب

سایتهای مرتبط

منو مطالب