دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

دکتر حسین سلیمی

رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء


دکتر غلامرضا گرائی نژاد

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر علی ربیعی

عضو هیات امنا

دکتر محمود واعظی

عضو هیات امنا

مهندس حمید فرهنگ

عضو هیات امنا

دکتر محمد ستاری فر

عضو هیات امنا

دکتر عباس مصلی نژاد

عضو هیات امنا

دکتر سید محمد میر محمدی

عضو هیات امنا

دکتر محمد علی برخورداری

عضو هیات امنا