• پژوهش


افتتاح رسمی دفتر بنیاد خیرین

اولین جلسه بنیاد خیرین دانشگاه علامه طباطبایی 16 شهریور 96 ساعت 7 صبح در محل رسمی بنیاد، همراه با افتتاح این دفتر واقع در بلوک 28 دانشگاه برگزار گردید. در این نشست اعضای حاضر هیئت مدیره عبارت بودند از آقایان :جناب کارگری،دکتر ویژه،دکتر بدخشان،دکتر کزازی و مدیر عامل بنیاد جناب آقای اکبر آخوندی

در این نشست اعضای هیئت مدیره بررسی برنامه های اصلی و کوتاه مدت بنیاد را در دستور کار خود قرار دادند.

گزارش تصویری :

 

تاریخ درج خبر: 1396/11/28  -  ساعت درج خبر: ١٠:١٦  -  شماره خبر: ٥٥١٢  -  تعداد بازدید: 787


خروج