• آرشیو اخبار آموزشی پژوهشی


فراخوان مقاله همایش«اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال از منظر علم حقوق و سیاست»

دانشکده حقوق و علوم سیاسی همایشی با عنوان «اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال از منظر علم حقوق و سیاست» را 29 بهمن ماه سال جاری برگزار می نماید.

این همایش با هدف بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و رویکردهای مختلف آن از منظر حقوق و سیاست برگزار می گردد. بررسی مقررات کسب و کار، نقش دولت در تولید و اشتغال، منازعات سیاسی، نقش نهادهای تقیینی، نقش حقوق و مقررات تجارت خارجی، نقش امنیت، نقش دیپلماسی و نیز ظرفیت های بین الملل در این خصوص از محورهای مورد نظر این همایش یکروزه خواهد بود. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 دیماه و مهلت ارسال اصل مقالات 20 بهمن سال جاری است.

شنبه ٢٣ دی ١٣٩٦ - ١٥:٤٩ شماره خبر: ٥٢٣١ بازدید: 3231 نسخه چاپي