• آرشیو اخبار آموزشی پژوهشی


«مدرسه زمستانه اخلاق در پژوهش»به مدت 5 روز برگزار می گردد

دومین مدرسه اخلاق در پژوهش با عنوان «مدرسه زمستانه اخلاق در پژوهش» از تاریخ 9 تا 13 اسفندماه جاری به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دومین مدرسه اخلاق در پژوهش با عنوان «مدرسه زمستانه اخلاق در پژوهش» با همکاری کمیتۀ ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ 9 تا 13 اسفندماه حاری هر روز  ساعت 10 تا 14 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

يکشنبه ٣ اسفند ١٣٩٩ - ١٢:٢٩ شماره خبر: ١٤٤١٢ بازدید: 229نسخه چاپي