• آرشیو اخبار آموزشی پژوهشی


اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزیابی آموزشی استادان (پایان نیمسال اول تحصیلی 1400-1399)

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1400-۱399 به صورت اینترنتی است و شرط دریافت کارت ورود به جلسه آزمون شرکت در ارزیابی استادان است.

بر اساس اعلام مدیریت برنامه ریزی آموزشی نظارت و سنجش دانشگاه دانشجویان محترم از تاریخ 99/10/23  لغایت 99/11/3 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه گلستان نسبت به تکمیل پرسشنامه ارزیابی نیمسال اول سال تحصیلی اقدام نموده و پس از تکمیل فرم های مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامه امتحانی خود اقدام نمایند.

دوشنبه ٢٢ دی ١٣٩٩ - ١٥:٠٥ شماره خبر: ١٤٠٧٦ بازدید: 782نسخه چاپي