• اخبار تصویری


اطلاعیه شماره دو برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دی 1399

بر اساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه؛ از مجموع واحدهای تابعه دانشگاه فقط دانشکده علوم اجتماعی حداقل داوطلب لازم برای برگزاری انتخابات را کسب نمود.

براساس ماده ۱ شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور(مورخ 95/3/11)، موضوع تعداد اعضاء و حداقل داوطلب، بدینوسیله پس از بررسی نتیجه ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای صنفی دانشکده ها و خوابگاه ها در موعد مقرر، از مجموع واحدهای تابعه دانشگاه فقط دانشکده علوم اجتماعی حداقل داوطلب لازم برای برگزاری انتخابات را کسب نمود.
بنابراین برای دانشکده مذکور، انتخابات به صورت مجازی برای تعیین اعضای شورای صنفی در روز 24 دی 99 (ساعت 9 الی 17) در سامانه الکترونیکی http://vote.atu.ac.ir برگزار می‌گردد.
همچنین دراجرای ماده‌ی ۱ شیوه‌نامه‌ی اجرایی شوراهای صنفی دانشجویی دانشگاه‌های کشور، موضوع برنامه زمان‌بندی فعالیت‌های اجرایی انتخابات، با توجه به اتمام بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در شوراهای صنفی، بدین وسیله اسامی کاندیداهای واجد شرایط بر اساس ماده ۱۴ آئین‌نامه‌ی شورای صنفی دانشجویی اعلام گردیده است.
  لیست اسامی داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی
 افراد واجد شرایط می توانند تا ساعت 24 روزهای21، 22 و 23  دی ماه در چارچوب مفاد آئین نامه و شیوه نامه شورای صنفی دانشجویی به فعالیت های تبلیغی بپردازند.
شایان ذکر است ثبت نام کنندگانی که از سوی کمیته نظارت بر برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه حائز شرایط نشدند می توانند تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه 17 دی ماه اعتراض خود را در خصوص بررسی شرایط داوطلبی به آدرس الکترونیکیsua@atu.ac.ir به صورت مکتوب (کمیته برگزاری انتخابات) ارسال نمایند.
 

سه شنبه ١٦ دی ١٣٩٩ - ١٩:٠٣ شماره خبر: ١٣٩٩٤ بازدید: 604نسخه چاپي