• اخبار تصویری


تجدید مناقصه عمومی«خرید تجهیزات شبکه انفورماتیک» دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی خرید تجهیزات شبکه انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار می نماید.

شرایط عمومی، اختصاصی شرکت در این مناقصه، فرم پیشنهاد قیمت، تعهدات کلی و نمونه قرارداد به شرح ذیل اعلام می گردد.

قرارداد خرید تجهیزات

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

فرم شرکت در مناقصه

فرم پیشنهاد قیمت

فراخوان مناقصه

 

شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٩ - ١٤:٢٢ شماره خبر: ١٣٦٦٧ بازدید: 916نسخه چاپي