• اخبار تصویری


فراخوان پذیرش مقاله در خصوص تاثیرات کرونا در سازمان های بازرگانی

یک شماره از فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات مدیریت بهبود و تحول» به تاثیرات کرونا در سازمان های بازرگانی اختصاص یافت.

 

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات مدیریت بهبود و تحول» با توجه به تاثیرات شیوع بیماری کووید 19 بر روان و رفتار نیروی انسانی سازمان های بازرگانی صنعتی، یک شماره خود را به چاپ مقالات پیرامون این موضوع و جوانب مختلف آن اختصاص داد. در این ویژه نامه، بررسی تحولات و تاثیرات شیوع ویوروس کرونا  از نظر رفتاری روانشناختی و جامعه شناختی بر مبانی منابع انسانی در این دوره و پس از کرونا دنبال خواهد شد.  

صاحبنظران و علاقمندان می توانند مقالات خود را به آدرس سایت فصلنامه به نشانی jms.atu.ac.ir  ارسال نمایند تا پس از بررسی و داوری، مقالات پذیرش شده در ویژه نامه ای  به همین منظور منتشر خواهد شد.

 

 

 

 

شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - ١١:٠٧ شماره خبر: ١٢٤٤٨ بازدید: 645نسخه چاپي