• خبر روز


اعلام مواد ارزیابی جامع خرداد ماه 98

ضمن اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ 22،23و 25خرداد ماه 1398 به اطلاع می رساند دانشجویانی می توانند در این آزمون شرکت نمایند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها 16و بالاتر باشد. همچنین ارائه نمره زبان قابل قبول برای شرکت در ارزیابی جامع الزامی است در غیر اینصورت شرکت در آزمون میسر نبوده و یک نوبت لحاظ خواهد شد. ضمنآ مواد آزمون جامع دانشکده های ادبیات فارسی و زبان های خارجی و رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت و حسابداری متعاقبآ اعلام خواهد شد.

دانلود مواد ارزیابی آزمون جامع

دانلود مواد ارزیابی آزمون جامع دانشکده مدیریت و حسابداری به غیر از رشته مدیریت مالی

 

يکشنبه ٢٥ فروردين ١٣٩٨ - ١١:٤٧ شماره خبر: ٨٤٨٤ بازدید: 362 نسخه چاپي