• خبر روز


مرحلۀ اول و دوم آزمون مهارت های هفت گانه ویژۀ کارکنان دانشگاه برگزار شد

مرحلۀ اول و دوم آزمون مهارت های هفت گانه ویژۀ کارکنان دانشگاه برگزار شد.

مرحلۀ اول و دوم آزمون مهارت های هفت گانه ویژۀ کارکنان دانشگاه در محل دانشکده علوم ارتباطات برگزار شد. این آزمون با استقبال گسترده کارکنان دانشگاه رو به رو شد. 

شنبه ٢٢ دی ١٣٩٧ - ١٤:٠١ شماره خبر: ٧٩٥٤ بازدید: 4298نسخه چاپي