• خبر روز


برگزاری دو مناقصه عمومی و دو مرحله ای « واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان اداری دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبائى در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان اداری خود را از طريق مناقصه واگذار نمايد، لذا از متقاضيان دعوت مى شود براى اطلاع از شرايط شركت در مناقصه، از تاريخ 21 مرداد ماه لغايت 31 مرداد ماه ١٣٩٧، به مدیریت امور اداری (اداره تدارکات) مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن ۴۴۷۳۷۵۵۵ تماس حاصل نمایند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و دو مرحله ای .اگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

فرم تقاضای شرکت در مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

قرارداد ایاب  و ذهاب دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی

شرايط مناقصه واگذاری خدمات اياب و ذهاب دانشجويی دانشگاه علامه طباطبائی

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی و دو مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری دانشگاه علامه طباطبائی

 فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری دانشگاه علامه طباطبائی 

شرايط مناقصه واگذاری خدمات اياب و ذهاب کارکنان اداری دانشگاه علامه طباطبائی

فرم تقاضای شرکت در مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری دانشگاه علامه طباطبائی 

قرارداد ایاب  و ذهاب کارکنان اداری دانشگاه علامه طباطبائی 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٧ - ٢٢:١٢ شماره خبر: ٦٦٥٠ بازدید: 1469 نسخه چاپي