• خبر روز


دکتر سلیمی: اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بهترین نمره را از ارزشیابی‌ها کسب کرده‌اند

رئیس دانشگاه علامه‌طباطبائی در ادامه حضور سالانه خود در دانشکده ها برای دیدار، تبادل نظر و گفت و گو با اعضای هیئت علمی با حضور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با استادان این دانشکده به دو صورت حضوری و مجازی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر سلیمی در ابتدای این نشست با اشاره به روند رو به جلوی این دانشکده در زمینه های مختلف طی سالیان اخیر گفت: از نظر آموزشی نسبت استاد به دانشجو در این دانشکده از 1به 48 به نسبت 1 به 26 رسیده است. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی این دانشکده به 76 نفر رسیده است.

به گفتۀ رئیس دانشگاه، تقریباً حدود نیمی از استادانی که دارای ارزشیابی های بالا هستند، از استادانی هستند که در سالیان اخیر جذب شده اند. همچنین این دانشکده جزو بهترین دانشکده های دانشگاه در زمینۀ ارزشیابی های استادان است.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ پروندۀ ترفیع و ارتقایی نداریم که مراحل آن طی شده باشد و اعمال نشده باشد. در این زمینه هم کاملاً به روز هستیم.

دکتر سلیمی تاکید کرد: در زمینه های نسبت استاد به دانشجو، هرم اعضای هیئت علمی ومیزان رضایت دانشجویان به طرز قابل توجه ای رشد داشته ایم. در زمینۀ پژوهشی هم این دانشکده جزو دانشکده های متوسط رو به بالا است. از لحاظ تولید مقاله هم دانشکده در رتبۀ پنجم بین دانشکده های دانشگاه قرار دارد.

وی افزود: حدود 726 مقاله داخلی و 27 مقاله بین المللی در این دانشکده به رشتۀ تحریر درآمده است. از نظر تولید کتاب هم این دانشکده عملکرد خوبی داشته است اما از لحاظ اخذ طرح های برون دانشگاهی باید تلاش بیشتر صورت بگیرد.

رئیس دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: طی سالیان اخیر، جذب اعضای هیئت علمی جدید، انتخاب مدیران گروه های آموزشی، انتخاب روسای دانشکده ها و... همگی با انتخاب اعضای هیئت علمی دانشکده و با مشورت جمعی بوده است.

در ادامه این نشست، اعضای هیئت علمی به بیان نظرها و پیشنهادهای خود پرداختند.

شکل‌گیری محیط صمیمانه در دانشکده طی سال های اخیر، عملکرد موفق در زمینۀ فعالیت های بین المللی دانشگاه، شکل گیری نهادهای نوپایی از جمله مراکز رشد و نوآوری، حذف شرط چاپ مقالۀ بین المللی برای ارتقای استادان با توجه به شرایط تحریمی کشور، افزایش سهم دانشکده هادر مجلات علمی دانشگاه، کمبود بودجه های پژوهشی سازمان ها و ارگان های دولتی جهت اخذ طرح های پژوهشی مخصوصاً در رشته های علوم سیاسی، لزوم کارشناسی مجدد و به روزرسانی برنامه ها و نشست های هفته پژوهش، برگزاری سمینارهای آنلاین مخصوصاً برای دانشجویان دکتری، لزوم تجدید نظر در آیین نامۀ ارتقای استادان و... از جمله مواردی بود که در این نشست از سوی اعضای هیئت علمی مطرح و دربارۀ آنها گفت و گو شد.

سه شنبه ٧ بهمن ١٣٩٩ - ١٢:٤٩ شماره خبر: ١٤٢٠٥ بازدید: 922نسخه چاپي