• خبر روز


دکتر محمد امیرپناهی، رئیس پژوهشکدۀ تازه تاسیس مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه شد

دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی طی حکمی دکتر محمد امیرپناهی، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی این دانشگاه را به سمت رئیس پژوهشکدۀ تازه تاسیس مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی، پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با اهدافی چون گفتمان سازی و ایجاد جریان علمی و پژوهشی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی درکشور، مسئله محور کردن پژوهش های علوم اجتماعی و هدایت آن ها در سیاستگذاری های اجتماعی، اجرا و توسعه برنامه های پژوهشی بین رشته ای و زمینه سازی برای شکل گیری گفت و گو و تبادل دانش بین حوزه های گوناگون علمی در داخل و خارج کشور، تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه به منظور اجرای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و اثرگذاری پژوهش ها در سیاست اجتماعی کشور در سال 1399 تاسیس شده است.

این پژوهشکده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و متشکل از چهار گروه پژوهشی شامل گروه رصد و سیاستگذاری فرهنگی، گروه مطالعات رفاه و مسائل اجتماعی، گروه مطالعات زنان، کودکان و جوانان و گروه مطالعات شهر و توسعه به فعالیت می پردازد.

سه شنبه ٤ آذر ١٣٩٩ - ١٣:٥٥ شماره خبر: ١٣٤٢٩ بازدید: 2006نسخه چاپي