• خبر روز


آگهی فراخوان مزایده اجاره ملک دانشگاه علامه¬طباطبائی در مهرشهر کرج

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر داردملک خود را واقع در مهرشهر کرج را از طریق مزایده به اجاره برساند. از متقاضیان دعوت می‌شود برای اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به سایت دانشگاه به نشانی www.atu.ac.ir مراجعه نموده و درصورت تمایل به شرکت، با عنایت به مهلت ده روزه شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی، برای تحویل پاکات مزایده به نشانی ذیل مراجعه نمایند: تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه¬طباطبائی، طبقه دوم، معاونت توسعه و مدیریت منابع، اداره تدارکات و پشتیبانی. شماره تماس: 19-44737510

آگهی فراخوان مزایده اجاره ملک در مهرشهر کرج

قرارداد اجاره ملک دانشگاه در مهرشهر کرج

پیوست شماره 1- شرایط عمومی مزایده اجاره ملک

پیوست شماره 2- شرایط اختصاصی مزایده عمومی اجاره ملک

پیوست شماره 3- فرم تقاضای شرکت در مزایده اجاره ملک

پیوست شماره 4- فرم پیشنهاد قیمت مزایده اجاره ملک

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨ - ١١:٥١ شماره خبر: ١١٣٦٩ بازدید: 408نسخه چاپي