• خبر روز


شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی

شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع مصوبات شماره 630 اعلام شد.

شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات

 

 

چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٩٨ - ١٢:٣٠ شماره خبر: ١١٠٧٢ بازدید: 220نسخه چاپي