• خبر روز


پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی 1400-1399(سهمیه استعدادهای درخشان)

پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی در رشته‌های مختلف برای سال تحصیلی 1400-1399 (سهمیه استعدادهای درخشان)

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد براساس آئین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد»از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته(دوره های روزانه و شبانه) با شرایط اعلام شده به شرح ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 در دوره روزانه کارشناسی ارشد  رشته های مندرج در جدول ذیل دانشجو پذیرش نماید.

- آگهی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی 1400-1399 (سهمیه استعدادهای درخشان) 

جدول ارتباط رشته‌های جهت ادامه تحصیل در مقطع  کارشناسی‌ارشد بدون آزمون دانشگاه علامه ‎طباطبائی  برای سال تحصیلی 1400-1399 (سهمیه استعدادهای درخشان) 

جدول رشته‌های دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون  دانشگاه علامه‎ طباطبائی  برای سال تحصیلی1400-1399 (سهمیه استعدادهای درخشان)

فرم تقاضای داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی1400-1399 (سهمیه استعدادهای درخشان)

فرم گواهی 15% برتر مقطع کارشناسی

 

 

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - ١٤:١٠ شماره خبر: ١٠٦٢٣ بازدید: 4733نسخه چاپي