• خبر روز


سی و چهارمین دورۀ دانش افزایی استادان دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود

سی و چهارمین دورۀ دانش افزایی استادان به همت دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دفتر نهاد رهبری دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ های 9 و 10 تیرماه در سالن شورای دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

 معرفت شناسی اسلامی (هستی شناسی و فلسفۀ علوم انسانی) با تدریس دکتر عبدالرسول عبودیت در این دوره تدریس خواهد شد. ظرفیت این دوره 25 نفر و ساعت شروع کلاس ها 8:30 صبح است. احتمال حذف، تغییر یا اضافه شدن دوره ها با توجه به میزان استقبال استادان وجود دارد.

*) در این دوره اولویت با اعضای هیئت علمی واجد شرایط تبدیل وضعیت و ارتقاء است.

*) مهلت ثبت نام: از روز دوشنبه 97/4/4 با مراجعه به سایت http://allameh.nahad.ir

*) استادان گرامی لطفاً قبل از ثبت نام به سایت ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاهی مراجعه و ثبت نام کرده و اطلاعات خود را در این سایت بارگذاری نمایید. (ثبت نام در این سایت لازمۀ حضور در دوره است).

http://ziafatasatid.nahad.ir/    و   http://reg2.ziafatasatid.nahad.ir/login.php

*) در صورت رسیدن تعداد ثبت نام ها به حد نصاب لازم، لینک مربوطه بسته خواهد شد.

*) در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت، تعیین اولویت با دفتر نهاد رهبری است و اولویت با کسانی خواهد بود که تاکنون در دوره ها شرکت نکرده باشند.

*) شماره تماس دفتر نهاد رهبری دانشگاه 48393596 و شماره داخلی 3596  است.

 

دوشنبه ٤ تير ١٣٩٧ - ١١:٤٧ شماره خبر: ٦٤٢٥ بازدید: 2748 نسخه چاپي