• اخبار


معاون آموزشی دانشگاه: علاوه بر دانش، بینش و نگرش داوطلبان دکتری هم سنجیده شده است

معاون آموزشی دانشگاه طی نشستی از زحمات مسئولان و دست اندرکاران برگزاری مرحلۀ دوم آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از عطنا، طی نشستی در سالن نشست های کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزار شد، شجاع احمدوند، معاون آموزشی دانشگاه از دست اندرکاران برگزاری مرحلۀ دوم آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی تقدیر کرد.
در ابتدای این نشست غیاثی، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، گزارشی از نحوۀ برگزاری و اقدامات انجام شده طی زمان برگزاری این مرحله از آزمون دکتری ارائه داد.

دکتراحمدوند در این نشست در سخنانی با اشاره به نظم و ترتیبی که در برگزاری این مرحله از آزمون برقرار بود به ابراز رضایت داوطلبان از نحوۀ برگزاری آزمون گفت و تصریح کرد: این امر به دلیل زحمت های مدیران و کارشناسان معاونت آموزشی و سایر بخش های ستادی و دانشکده ها است. او ادامه داد: در حوزۀ آموزش که امروز خود در دانشگاه ها تدریس می شود و یک رشتۀ خاص هم است، سه هدف اصلی دنبال می شود.
وی افزود: یکی انتقال و نهادینه کردن دانش است که شامل متون و درس هایی است که همۀ ما خوانده ایم. دوم انتقال و نهادینه کردن مهارت است. یک برنامۀ آموزشی نباید صرفاً تئوریک و خشک باشد بلکه باید مجموعه ای از مهارت ها باشد. برای مثال آن مهارت می تواند مهارت گفت و گو یا مهارت بحث و جدل و… باشد. سوم انتقال و نهادینه کردن بینش و نگرش است. بینش و نگرش و نوع نگاه به زندگی بسیار اهمیت دارد.
دکتر احمدوند اظهار کرد: هدف ما این بود که نگاه این فرد به حضور در عرصه آکادمیک چه است؟ آیا نگاه ابزاری دارد؟ یا نگاه متعالی دارد؟ وی تاکید کرد: با این سه هدف آزمون دکتری ما دو مرحله دارد. یکی آزمون کتبی و یک آزمون مصاحبه و شفاهی است. در آزمون کتبی، همان خصلت اول یعنی دانش فرد سنجیده می شود. مجموعه کتاب ها، مقالات، و مطالب کلاسی که یاد گرفته اند، سنجیده می شود.
معاون آموزشی دانشگاه ادامه داد: اما نظام آزمون سنجش دکتری ما چارچوبی برای سنجش بخش های مهارتی و بینشی ندارد. این یکی از ایرادات کنکور سراسری هم است که نمی توان نوع نگاه و مهارت افراد را سنجید. خوشبختانه آزمون مصاحبه دکتری ما این دو مهارت را سنجش می کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: ما در مصاحبه هایمان از سه چیز پرسش می کنیم. یکی سوابق آموزشی فرد است که به نوعی تداوم بحث دانش فرد است، البته به نگرش او هم این امر بستگی دارد. اینکه فردی از دانشگاه معتبری آمده باشد و یا معدل بهتری دارد.
او یادآور شد: بخش دوم، سنجش توان مهارتی، بخصوص توان پژوهشی فرد است. شاید هیچ دانشگاهی در کشور این بخش را واقعا سنجش نمی کند. سنجش توان های مهارتی فرد در پژوهش مهم است.
دکتر احمدوند گفت: کار سوم، سنجش اهلیت فرد است. آیا این فرد اهلیت ورود به این مرحله را دارد؟ ما در اینجا چند پرسش مطرح می کردیم. یکی سنجش بنیه علمی فرد بود. به هر حال آن فرد، فوق لیسانس دارد، ما از تئوری های موجود در آن حوزه سوال می کردیم. اینکه فرد تا چه حد تئوری های موجود را می شناخت.
وی اظهار کرد: دوم برنامه فرد برای آینده بود که بخشی به بینش و نگرش فرد برمی گشت. اینکه فرد روی چه موضوعی می خواهد کار کند؟ چرا موضوع انتخابی او با موضوع پایان نامه ارشدش تفاوت دارد؟ آیا فرد نگرش منسجمی دارد؟
وی تصریح کرد: نکنه سوم سوال ما شخصیت علمی فرد بود. به هر حال بخشی از هر کاری شخصیت خودش را می طلبد.
دکتر احمدوند خاطرنشان کرد: کل حرف من این است، همه این قابلیت های افراد در یک محیط آرام، بدون استرس و بدون تبعیض فراهم می شود. در چنین محیطی است که دانشجو قابلیت های خود را بروز می دهد.
وی در پایان با اشاره به اینکه نظم و برنامه ریزی به گونه ای بود که این رویداد در سطح ملی بازتاب داشت، گفت: تیمی از صدا و سیما به محل برگزاری آزمون آمده بودند تا آن را بازتاب دهند که این امر خود حکایت از برنامه ریزی درست و نظم حاکم بر آزمون داشت.

دوشنبه ١٧ تير ١٣٩٨ - ١٠:٢٨ شماره خبر: ٩٢٦٩ بازدید: 997 نسخه چاپي