• اخبار


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی سال 99-98

این آگهی مربوط به سهمیه استعدادهای درخشان و منحصراً مربوط به رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبان‌ها می‌باشد. آخرین مهلت ثبت‌نام روز پنج‌شنبه ۲۳ خرداد ۹۸ می‌باشد.


۱- آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 99-98 (سهمیه استعدادهای درخشان- منحصراً مربوط به رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان ها)
| PDF |

2-جداول ارزشیابی امتیازات جهت پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 99-98 (سهمیه استعدادهای درخشان)
| PDF |

3-فرم تقاضای داوطلبان بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 99-98 (سهمیه استعدادهای درخشان)
| PDF | WORD |

4-فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر
| PDF |

دوشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٨ - ١٢:١٥ شماره خبر: ٩٠٦٨ بازدید: 2197 نسخه چاپي