• اخبار


دانشگاه علامه طباطبائی، یکی از 19 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی umultirank ۲۰۱۹

دانشگاه علامه طباطبائی در رتبه‌بندی umultirank ۲۰۱۹، یکی از 19 دانشگاه ایرانی حاضر در فهرست دانشگاه‌های برتر جهان لقب گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این نظام رتبه بندی برای نخستین بار در سال 2014 با رتبه بندی بیش از 850 دانشگاه، هزار دانشکده و 5 هزار گروه آموزشی در 74 کشور جهان کار خود را آغاز کرد و هم اکنون فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را در سال 2019 میلادی را منتشر کرده است.
این نظام رتبه بندی با رویکردی چند بعدی از جمله آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، جهت گیری بین المللی و موقعیت داخلی مؤسسات آموزش عالی را رتبه بندی می نماید؛ فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را در سال 2019 میلادی را منتشر کرد.
جدید ترین نتایج این رتبه بندی نشان می دهد که 19 دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه های جهان قرار دارند. این دانشگاه ها شامل علامه طباطبائی، الزهرا، امیرکبیر، آزاد واحد علوم و تحقیقات، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، آزاد واحد نجف آباد، کاشان، علوم پزشکی شهید بهشتی، موسسه تحقیقاتی شاخص پژوه، صنعتی شریف، شیراز، تبریز، تربیت مدرس، تهران، علوم پزشکی تهران، خواجه نصیرالدین طوسی و یزد هستند.

شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٨ - ١٩:٤٧ شماره خبر: ٩٠٤١ بازدید: 891 نسخه چاپي