• اخبار


آگهی فراخوان مناقصه عمومی و دو مرحله ای خرید پهنای باند دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد خرید پهنای باند خود را از طریق مناقصه برگزار نماید، لذا از متقاضیان دعوت می شود برای اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ چاپ آگهی به مدیریت امور اداری (اداره تدارکات) مراجعه نمایند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های 35-44737533 تماس حاصل نمایند.

 شرایط عمومی مناقصه عمومی و دو مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت

 شرایط اختصاصی مناقصه

 فرم تقاضای شرکت در مناقصه 

 فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه 

 توپولوژی شبکه دانشگاه عالمه طباطبائی

 قرارداد خرید پهنای باند اینترنت

شنبه ٢ تير ١٣٩٧ - ٠٨:١٦ شماره خبر: ٦٤١١ بازدید: 3323 نسخه چاپي