• اخبار


معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار می کند: «مدرسه زمستانۀ آزمایشگاه علوم شناختی»

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه «مدرسه زمستانۀ آزمایشگاه علوم شناختی» در قالب برگزاری سلسله کارگاه های مجازی در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی برگزار می شود.

 

يکشنبه ٣ اسفند ١٣٩٩ - ١٢:٤٣ شماره خبر: ١٤٤١٤ بازدید: 407نسخه چاپي